Shukurova Bahor Boltaevna

Ma’lumoti: oliy   Mutaxassisligi: O’zbek tili va adabiyoti o’qituvchisi  Ilmiy darajasi:  yo’q

Lavozimi: ”Tillar” kafedrasi assistenti  Umumiy ish staji: 30 yil ,  pedagogik ish staji: 30 yil

Mehnat faoliyati

1990-1992 yy — Termiz shahar 4-o’rta umumta’lim maktab, o’zbek tili va adabiyoti fani o’qituvchisi.

1992-1995 yy — Termiz shahar 13-o’rta umumta’lim maktab, o’zbek tili va adabiyoti fani o’qituvchisi.

1995-2001 yy — Termiz shahar 11-o’rta umumta’lim maktab, o’zbek tili va adabiyoti fani o’qituvchisi.

2001-2017 yy — Termiz davlat universiteti qoshidagi Termiz akademik litsey ona tili va adabiyot fani o’qituvchisi

2017-2019 yy-Toshkent davlat texnika universiteti Termiz filiali akademik litsey ona tili va adabiyot fani o’qituvchisi

2019 y- hv  Toshkent davlat texnika universiteti Termiz filiali gumanitar va ijtimoiy-iqtisodiy fanlar kafedrasi assistenti

Professor o’qituvchi tomonidan o’tilgan fanlar:

1.Ona tili va adabiyot

2.Hozirgi o’zbek adabiy tili

3. Adabiyot qoidalari

4. Nutq madaniyati

5. O’zbek tili

6. Davlat tilida ish yuritish

 

Ilmiy nashrlari:

OAK e’tirof yetgan xorijiy va Respublika miqyosidagi jurnallar:

 1. Shukurova B.B. va Yarmatova YU.R. “A spiritual expression of heroes in the stories of Nazar Eshankul”. Published in   Mediterranean Journal of Sosial Ssienses, june 02.2020 (MKSER- Mediterranean Senter of Sosial and Edikational research, Italy) Impakt faktor 8.31
 2. Shukurova B.B. Badiiy asarlarda ko’chim turlarining o’ziga xos talqini. 60-64- betlar Hindiston. Ijar. 2020 y. mart .International journal of advansed Research (IJAR) ”Pesuliar analysis of migrant tupes in fiktion” march 3, 2020
 1. Shukurova B.B. “Nazar Eshonqul hikoyalarida konrast usulining an’anaviy va zamonaviy aspektlari” So’z san’ati jurnal. 45-52-betlar Toshkent 2019y. Dekabr`
 1. B.B.Shukurova va B.B.Xollozov “Baxshi shoirlar o’z xalqining biyron tilidir” Internauka.jurnal Moskva. 50-54-betlar 2019 y.mart 3-19-son
 1. Shukurova B.B. “Ona tili o’qitish samaradorligini belgilovchi vositalar” Internauka.jurnal Moskva. 75-77-betlar 2019 y.fevral` 7-89-son

Xorijiy va Respublika miqyosidagi ilmiy- amaliy anjuman maqolalari:

 1. Shukurova B.B. “O’zbekistonda ilmiy- amaliy tadqiqotlar” mavzusidagi Respublika ilmiy masofaviy onlayn konferentsiyasi. 15-son Yangi davr hikoyachiligining o’ziga xos xususiyatlari 2020 y. may
 1. Shukurova B.B. “Etika va estetikaning dolzarb masalalari” Davriy to’plam №4. Toshkent Pedagogning axloqiy va kasbiy etikasi va imidji. 212-217-betlar 2020 y. fevral`
 1. Shukurova B.B. va M. Sharopov “Psixologiyani o’qitishda zamonaviy innovatsion yondashuv” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferentsiyasi “Axloq shaxs ma’naviyati rivojining yetakchi omili”. 221-226-betlar 2019 yil 5dekabr`
 1. Shukurova B.B. va D.Ashurov “Oilaviy munosabatlarda milliy qadriyatlarning o’rni” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferentsiyasi “ Yoshlar tarbiyasida milliy qadriyat larning ahamiyati”138-140-betlar 2019 yil 5dekabr`
 1. Shukurova B.B. “Oilaviy munosabatlarda milliy qadriyatlarning o’rni” mavzusi dagi Respublika ilmiy-amaliy konferentsiyasi “Farzandning ota-onaga hurmati –axloqiy tarbiyaning asosidir” 2019yil 5dekabr` 46-48 betlar
 1. Shukurova B.B. “Texnika va texnologik fanlar sohalarining innovatsion masala lari” xalqaro ilmiy- amaliy konferentsiya “Zamonaviy ta’limda innovatsion texnologiyalar va interfaol usullar”319-323-betlar
 1. B.B.Shukurova va SH.Alimov “Davr, zamon va shaxs” xalqaro ilmiy- amaliy konferentsiya “Xalq dostonlari-hayot maktabi”116-121-betlar Toshkent-2019

Matbuotda chop etilgan maqolalari: 

1.”Ona tili-milliy g`ururim” 2020 yil 28 –may. Texno PRESS gazetasi

 1. ,,Konstitutsiya qomusimiz’’ 2017-yil 8 dekabr ,,Janub yoshlari’’ gazetasi.
 2. ,, Ko’ngil gavhari’’ 2017-yil 8 dekabr ,,Surxon yoshlari’’ gazetasi
 3. ,,Shaxribonu kutgan bahor’’ 2017-yil 17 mart ,,Surxon yoshlari’’ gazetasi
 4. ,,Komilaning gulgun bahori’’ 2016-yil 16 mart ,,Surxon yoshlari’’ gazetasi
 5. ,,Barhayot siymo’’ 2016-yil 18 fevral ,,Surxon yoshlari’’ gazetasi
 6. ,,Yuksalishda milliylik ruhi’’ 2016-yil  31 avgust ,,Surxon yoshlari’’ gazetasi
 7. ,,Hayotiy bitiklar’’ 2016-yil ,,Surxon yoshlari’’ gazetasi
 8. ,,Kitobxonlarga betakror tuhfa’’ 2015-yil 27 iyun ,,Surxon yoshlari’’ gazetasi
 9. ,,Muvaffaqiyatli odim’’ 2015-yil 1 yanvar ,,Surxon yoshlari’’ gazetasi
 10. “O’zligimiz timsoli’’ 2016-yil 31 oktyabr ,,Surxon yoshlari’’ gazetasi
 11. “Baxti butun oila” 2013 yil 4 aprel ,,Surxon tongi’’ gazetasi
 12. ,,Onalar madhiyasi’’ 2012-yil ,,Surxon tongi’’ gazetasi