O‘zbekiston Respublikasi gerbi O‘zbekiston Respublikasi bayrog‘i O‘zbekiston Respublikasi madhiyasi HEMIS OTM Scopus
O`zbek tili va adabiyoti kafedrasi

KAFEDRA MUDIRI

Assistant: ABDINAZAROV UKTAM QO`SHOQOVICH 

 Telefon: +998990212525

E-mail: uktambekst@gmail.com

KAFEDRA TARIXI:

“O`zbek tili va adabiyoti” kafedrasi 2020 yil 26 fevraldagi 8/4-4- sonly bayoniga ko`ra Filialning yangi tasdiqlangan tashkiliy tuzilmasidagi o`zgarishlar to`g`risida Ozbekiston Respublikasi Prezidentining 2019- yil 11 iyuldagi “Oliy va o`rta maxsus ya`lim tizimiga boshqaruvning yangi tamoyillarini joriy etish chora tadbirlari to`g`risida” PQ- 4391- sonli qarori, O`zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2018 11- oktyabrda ro`yxatdan o`tkazilgan, 2859 ro`yxat raqamli “Oliy ta`lim muassasalari boshqaruv, texnik, xizmat ko`rsatuvchi va o`quv yordamchixodimlarning namunaviy shtatlarini tasdiqlash to`g`risida” gi qarorga o`zgarishlar kiritish xaqida hamda O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 29 iyundagi Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti Termiz filiali faoliyatini tashkil etish chora tadbir” lari to`g`risida PQ-3101- sonli qaroriga asosan filialimizning yangi tuzilmasi Oliy ta`lim vazirligi tomonidan tasdiqlanfan.

Filialdagi yangi tuzilmasida bo`limlar bilan birgalikda yangi fakultet nomi hamda bir nechta yangi kafedralar faoliyati ham ko`zda tutilganligini, bunga ko`ra yangi mutaxassislik kafedralari ochilgan hamda “Gumanitar va ijtimoiy iqtisodiy fanlar kafedrasi” negizidan O`zbekiston Respublikasi birinchi Prezidenti tomonidan 2012 yil 10 dekabrdagi Chet tillarni o`rganish tizimini yanada takomillashtirish chora tadbirlari to`g`risidadagi PQ- 1875 sonli qarorida berilgan topshiriqlar ijrosini bajarish maqsadida “O`zkek tili va adabiyoti” kafedrasi tashkil qilinganligi to`g`risida.

“Gumanitar va ijtimoiy- iqtisodiy fanlar kafedrasi” negizidan “O`zbek tili va adabiyoti” kafedrasi 2020 yil 3 mart kuni alohida ajralib chiqdi.

“ Gumanitar va ijtimoiy- iqtisodiy fanlar kafedrasi” mudiri v.b. lavozimida ishlab kelayotgan Abdinazarov O`ktam O`o`shoqovich “O`zbek tili va adabiyoti” kafedrasi mudiri lavozimiga tayinlandi.

Hozirgi kunda “O`zkek tili va adabiyoti” kafedrasida 15 nafar o`qituvchilar faoliyat ko`rsatmoqda, 9 nafar o`qituvchi ingliz tili, 4 nafar rus tili fanidan, 2 nafar o`zbek tili fanidan dars beradi.

 

Kafedra professor-o’qituvchilari:

 1. assistant Abdinazarov O`ktam Qo`shoqovich
 2. assistant Aytqulova Guljavhar Shekerbayevna
 3. assistant Alimova Shaxnoza Yaxshiboyevna
 4. assistant Ashurova Nasibaxon Muhammadiyevna
 5. assistant Raxmatova Shoxista Mamatqobilovna
 6. assistant Sakbayeva Vitaliya Vladimirovna
 7. assistant Xaydarova Momoqiz Ro`ziboyevna
 8. assistant Shukurova Bahor Boltayevna
 9. assistant Yarmatova Yulduz Ravshanovna
 10. assistant Xudoyorova Nigora Nuriddinovna
 11. assistant Turdiyeva Nargiza Eshdavlatovna
 12. assistant Madiyeva Madina Yusupovna
 13. assistant Nazarova Lola Kurbanovna
 14. assistant Qurbonova Malika Xayitovna
 15. assistant Toshmurodova Shoira Jovmurodovna

Kafedrada olib borilayotgan ilmiy ishlar:

Kafedradagi ilmiy tadqiqotlar: “Талабаларнинг экологик маданиятини замонавий таълим технологиялари ёрдамида ривожлантириш (техника университетлари мисолида)” Abdinazarov O`ktam Qo`shoqovich, Инглиз ва ўзбек романчилигида образ яратиш махорати” (Жек Лондоннинг “Мартин Иден ва Ўткир Хошимовнинг “Нур борки соя бор”асарлари мисолида) Alimova Shaxnoza, Чогиштирма тилшунослик ва таржимашунослик.“Инглиз тили макол ва маталлари синтаксисинининг таркибий-мазмуний тахлили” Turdiyeva Nargiza, . Чогиштирма тилшунослик ва таржимашунослик. ”Химия саноатига оид терминларнинг функционал семантик ва прагмалингвистик тадкики (инглиз ва узбек тиллари материалида) Yarmatova Yulduz, Чогиштирма тилшунослик ва таржимашунослик. “Инглиз тили терминларининг узбек тилига мукобиллиги” Ashurova Nasibaxon, “ Инглиз ва Узбек брендларининг лингвокултурологик хусусиятлари” Madiyeva Madina, “Алишер Навоий форсий газалларининг гоявий -бадиий хусусиятлари” Xudoyorova Nigora, ”Zamonaviy o’zbek hikoyachiliginingНазар Эшонқул насрининг тили ва услуби” Shukurova Bahorlar  ilmiy-tadqiqot ishlari olib bormoqda.

Monografiyalar:

Alimova Shaxnoza Yaxshiboyevna “Estetik tarbiyaning ayrim masalalari” Termiz 2020

Kafedra manzili:

O’zbekiston Respublikasi, Surxondaryo viloyati, Termiz shahri, I.Karimov ko’chasi, 288A uy.

Yil dasturi
2021
Yoshlarni qo‘llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili

Voqealar

DuSeChPaJuShYa
Ro`yxatdan o`tish
Sayt haqida firingiz?

1 ta foydalanuvchi hozir saytda