НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

«Ilmiy – tadqiqot majmuasi» faoliyatining asosiy vazifalari quydagilardan iborat:

• amaliy va fundamental xarakterdagi ilmiy-tadqiqotlarni, yangi texnika va texnologiyalar yaratishni qo‘llab-quvatlash;
• ilmiy-tadqiqot, tajriba-konstruktorlik ishlari olib borish, yangi texnologiya, ilmiy ishlanmalarni yaratish va ularni xalq xo‘jaligiga joriy etish;
• universitet professor-o‘qituvchi va ilmiy xodimlarini turli konkurslarga qatnashishi uchun uslubiy yordam berish, ilmiy-texnik axborotga, patent-litsenzion va kutubxona, tahrir-nashriyot va bosmaxona xizmatlari ko‘rsatilishini ta’minlash;
• universitet laboratoriyalarini o‘quv-ilmiy asboblar, jihozlar va boshqa moddiy-ashyolar bilan ta’minlashni tashkillashtirish;

RSS
Follow by Email
Twitter
Visit Us
Telegram
VK
OK