fbpx

«Ilmiy – tadqiqot majmuasi» faoliyatining asosiy vazifalari quydagilardan iborat:

• amaliy va fundamental xarakterdagi ilmiy-tadqiqotlarni, yangi texnika va texnologiyalar yaratishni qo‘llab-quvatlash;
• ilmiy-tadqiqot, tajriba-konstruktorlik ishlari olib borish, yangi texnologiya, ilmiy ishlanmalarni yaratish va ularni xalq xo‘jaligiga joriy etish;
• universitet professor-o‘qituvchi va ilmiy xodimlarini turli konkurslarga qatnashishi uchun uslubiy yordam berish, ilmiy-texnik axborotga, patent-litsenzion va kutubxona, tahrir-nashriyot va bosmaxona xizmatlari ko‘rsatilishini ta’minlash;
• universitet laboratoriyalarini o‘quv-ilmiy asboblar, jihozlar va boshqa moddiy-ashyolar bilan ta’minlashni tashkillashtirish;

Ilmiy maqolalar:

  1. Библиографическая ссылка на статью:
    Улугов Б.Д., Улугов У.Б.у. Эффективность использования компьютерных программ «Сompas 3D», «AutoCAD» и педагогических информационных технологий в области «Начертательной геометрии и инженерной графики» в процессе преподавания студентам технических ВУЗов // Современные научные исследования и инновации. 2019. № 10 [Электронный ресурс]. URL: http://web.snauka.ru/issues/2019/10/90335 (дата обращения: 31.10.2019).
RSS
Follow by Email
Share
Telegram
VK
OK