fbpx

 

 

1. Materialshunoslik va konstruksion materiallar texnologiyasi

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Valeologiya asoslari

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Nazariy mexanika 

 

 

 

 

 

 

 

4. Muhandislik geodeziyasi

 

 

 

 

 

 

 

5. ELEKTROTEXNIKA VA ELEKTRONIKA (Xushboqov B)

5310600–Yer usti transport tizimlari va ularning ekspluatatsiyasi (transport turlari bo’yicha);
5320300–Texnologik mashinalar va jixozlar (tarmoqlar bo’yicha);
5320900–Yengil sanoat buyumlari konstruksiyasini ishlash va texnologiyasi (ishlab chiqarish turlari bo’yicha);
5630100–Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi (tarmoqlar va sohalar bo’yicha)
Ta‟lim yo‟nalishlaridagi 2-bosqich talabalari uchun “SINUSOIDAL O‟ZGARUVCHAN TOK ZANJIRLARINI HISOBLASH” mavzusida hisob-grafik ishini mustaqil bajarish uchun
USLUBIY KO‟RSATMA

 

6. “O‟ZGARMAS TOK ZANJIRLARINI HISOBLASH”

7. Materialshunoslik laboratoriya.

8. Nurlanishning kvant tabiati (17-ma’ruza) Murodova N (Taqdimot)

9. Nazariy mexanika fanidan uslubiy ko’rsatma (Alimnazarov O)

10. Fizika UMK (Oromiddinov S)

11. OLIY MATEMATIKADAN MISOL VA MASALALAR ECHISH UCHUN
O`QUV – USLUBIY QO`LLANMA (Soqiyeva.B)

12. «Fizika» fаnidаn laboratoriya ishlarini bajarish bo‛yichа uslubiy ko’rsatma (Abrayeva.S)

13. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА ВА ЭЛЕКТРОНИКА (Xushboqov B)

5310600–Ер усти транспорт тизимлари ва уларнинг эксплуатацияси (транспорт турлари бўйича);
5320300–Технологик машиналар ва жихозлар (тармоқлар бўйича);
5320900–Енгил саноат буюмлари конструкциясини ишлаш ва технологияси (ишлаб чиқариш турлари бўйича);
5630100–Экология ва атроф-муҳит муҳофазаси (тармоқлар ва соҳалар бўйича) таълим йўналишларидаги 2-босқич талабалари учун амалий машғулотларни бажаришга доир “УСЛУБИЙ ҚЎЛЛАНМА”

14. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА ВА ЭЛЕКТРОНИКА (Xushboqov B.) 

5310600–Ер усти транспорт тизимлари ва уларнинг эксплуатацияси (транспорт турлари бўйича);
5320300–Технологик машиналар ва жихозлар (тармоқлар бўйича);
5320900–Енгил саноат буюмлари конструкциясини ишлаш ва технологияси (ишлаб чиқариш турлари бўйича);
5630100–Экология ва атроф-муҳит муҳофазаси (тармоқлар ва соҳалар бўйича) таълим йўналишларидаги 2-босқич талабалари учун лаборатория машғулотларини бажаришга доир УСЛУБИЙ ҚЎЛЛАНМА

15. ELEKTROTEXNIKA VA ELEKTRONIKA 

5310600–Yer usti transport tizimlari va ularning ekspluatatsiyasi (transport turlari bo’yicha);
5320300–Texnologik mashinalar va jixozlar (tarmoqlar bo’yicha);
5320900–Yengil sanoat buyumlari konstruksiyasini ishlash va texnologiyasi (ishlab chiqarish turlari bo’yicha);
5630100–Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi (tarmoqlar va sohalar bo’yicha)
Ta‟lim yo‟nalishlaridagi 2-bosqich talabalari uchun “O’ZGARMAS TOK ZANJIRLARINI HISOBLASH” mavzusida hisob-grafik ishini mustaqil bajarish uchun USLUBIY KO’RSATMA

 

16. С.М.Турабжанов, Н.Э.Шамадинова, Х.А.Адинаев, Т.А.Атакузиев. Фосфогипс асосидаги боғловчилар

17. CHIZMA GEOMETRIYA VA MUHANDISLIK GRAFIKASI FANIDA ―KOMPAS 3D.V16 VA ―AUTOCAD MEP 2018 AMALIY DASTURLARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI (B.Ulugov)

RSS
Follow by Email
Share
Telegram
VK
OK